Azbest dotyczy minerałów krzemionkowych mających postać włókien. Posiadają dużą wytrzymałość na rozciąganie są elastyczne i odporne na działanie czynników chemicznych
i fizycznych. W przyrodzie występuje około 150 minerałów w postaci włóknistej, które podczas przetwarzania mogą się rozdzielać na sprężyste włókna będące czynnikiem niebezpiecznym dla organizmu człowieka.

Duża popularność zastosowania azbestu miała bezpośredni związek z wcześniej przedstawionymi wyjątkowymi właściwościami tego minerału oraz z jego dostępnością
i relatywnie niskimi kosztami. Dlatego też wachlarz zastosowania azbestu był bardzo duży, obejmował produkty od tradycyjnych wyrobów izolacyjnych po tekstylne i filtracyjne
(np. w maskach przeciwgazowych) i przede wszystkim materiały budowlane.

Pokrycia dachowe w momencie kiedy trafiały na dachy nie były szkodliwe dla otoczenia. Trwałość eternitu (materiały azbestowo-cementowe) wyliczona jest na 25-35 lat. Dopiero po upływie tego czasu trwałości, omawiane pokrycie staje się poważnym problemem.

Pod wpływem zjawiska erozji włókna azbestowe trafiają do powietrza. Co ważne! włókna azbestowe są niewidoczne. Najbardziej niebezpieczne są włókna najmniejsze, wbijają się bowiem w płuca, drażniąc komórki, w wyniku czego powstają nowotwory. Dlatego też zaliczane są do kancerogennych, czyli rakotwórczych. Ze względu na ich mikroskopijną wielkość system obronny układu oddechowego nie jest w stanie ich wychwycić i usunąć
z organizmu. Ich szkodliwe działanie może ujawnić się nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Warto zaznaczyć, iż wdychane włókna azbestu kumulują się w ludzkim organizmie. Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania na choroby, które może on wywołać –
z ich powodu każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.

Dlatego pamiętajmy, stare pokrycia eternitowe trzeba systematycznie usuwać.