Wójt Gminy Tuplice informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II Robert Stefan Macholak zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Tuplice na dzień

21 listopada 2018 r. na godzinę 900.

Pierwsza sesja rady gminy odbędzie się w Dużej Sali GOK w Tuplicach przy ul. Mickiewicza 10.