"Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, 
wszystko przetrzyma, ta miłością, która nigdy nie zawiedzie" (św. Jan 
Paweł II).

W dniu 5 grudnia 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie" parom małżeńskim, które pięćdziesiąt lat 
temu  zawierały związek małżeński.

Uroczystość rozpoczęła Pani Alicja Gabinet Kierownik USC w Tuplicach, a 
następnie Pani Katarzyna Kromp Wójt Gminy Tuplice po swoich 
przemówieniach  dokonali  aktu dekoracji medalami nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w w 
związku małżeńskim ( 5 par), w dowód społecznego uznania dla trwałości 
małżeństwa i rodziny.

Jubilaci otrzymali list gratulacyjny i piękne bukiety kwiatów.

W uroczystości wzięło udział 4 pary małżeńskie:

- Jagiełło Irena i Jerzy

- Kapczyńska Jadwiga i Zdzisław

- Stangreciak Henryka i Stanisław

- Zakrzewska Michalina i Rudolf

Drodzy Jubilaci życzymy Wam wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności 
, spokoju i życzliwości ludzkiej, a także byście doczekali wspólnie 
kolejnych pięknych jubileuszy, Składamy serdeczne podziękowanie parom za 
przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie tego szczególnego jubileuszu.