W związku z nową informacją otrzymaną od Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zakaz wstępu do lasu na terenie Gminy Tuplice przestał obowiązywać.

Tuplice, dnia 06.02.2020 r.