Załączniki:

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w gminie Tuplice.pdf

Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata.doc