Wójt Gminy Tuplice pragnie przypomnieć rolnikom o trwającym do dnia 30 listopada bieżącego roku Powszechnym Spisie Rolnym. Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych a udział w spisie jest obowiązkowy. Dane, według stanu na 1 czerwca 2020 r., zbierane będą od użytkowników gospodarstw rolnych.

Do każdego użytkownika gospodarstwa rolnego powinna już dotrzeć pisemna informacja dotycząca obowiązku spisania się wraz z załączonymi do niej danymi do logowania się w aplikacji spisowej.

 

Mogą Państwo spisać się w następujący sposób:

  1. Samospis internetowy na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl), poprzez zalogowanie się do aplikacji spisowej.
  2. Telefonicznie dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Osoby, które nie mają dostępu do komputera lub internetu a chcą dokonać samospisu mogą skorzystać ze stanowiska komputerowego przygotowanego   w  Urzędzie Gminy Tuplice, które dostępne jest w godzinach pracy urzędu.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz spisowy, który przeprowadzi wywiad telefoniczny lub bezpośredni.

Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii: 22 279 99 99.