Urząd Gminy w Tuplicach przypomina, że w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mieszkańcy Gminy Tuplice mający problem z dotarciem na szczepienia mogą skorzystać z bezpłatnego transportu.
 
Osoby uprawnione do transportu do punktów szczepień:
  • osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę ze schorzeniami neurologicznymi lub narządu ruchu;
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień.
Procedury zapisów na transport
Osoby, które zarejestrowały się na szczepienie i chcą skorzystać z transportu organizowanego przez gminę powinny zgłosić taką potrzebę koordynatorowi gminnemu w dni robocze w godz. od 7.00 do 18.00  pod numerem  telefonu  690 341 975 . 
Usługa transportowa realizowana jest na wniosek i za zgodą osoby.
Krok 1 – zarejestruj się na szczepienie

Krok 2 – skontaktuj się z koordynatorem gminnym w dni robocze w godz. od 7.00 do 18.00 – tel. 690 341 975.

Krok 3 – po ustaleniu transportu przez koordynatora otrzymasz informację zwrotną  o transporcie.

Złożenie oświadczenia o potrzebie zapewnienia przez gminę transportu  na szczepienie.
Mieszkaniec zamawiając transport składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (gmina może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność).
W gminie Tuplice PUNKT SZCZEPIEŃ znajduje się w NZOZ Praktyka Lekarza rodzinnego Grzegorz Wiśniewski ul. Parkowa 3 pod numerem telefonu 68 375 71 17.
 
#SZCZEPIMY SIĘ