W dniu 16 grudnia br.  w godzinach 12.00 – 12.30 na terenie Gminy Tuplice zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. Zostanie nadany komunikat:

– ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.

– odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.

Apelujemy do mieszkańców o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.