KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

O OBOWIĄZKU SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Mając na względzie pismo Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Zielonej Górze, przypominamy o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

Obowiązek szczepienia psów wynika z art. 56 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).

Za uchylanie się od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie grozi kara grzywny, o czym stanowi art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Mając na uwadze ostatnie przypadki wystąpienia choroby w Polsce, Główny Inspektorat Weterynarii zaleca szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.

Tuplice, dnia 16 grudnia 2021 r.