1. ogłoszenie:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) z o.o. „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” zaprasza do składania aplikacji na następujące stanowiska:

Pracownik projektowy: Pracownik administracyjny

Pracownik projektowy: Edukacja ekologiczna / edukacja zrównoważonego rozwoju

Pracownik projektowy: Turystyka / zarządzanie projektami

Pracownik projektowy: Projektowanie mediów / asystent techniczny

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.muskauer-faltenbogen.de lub uzyskać pod adresem email info@muskauer-faltenbogen.de.

2. ogłoszenie:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) z o.o. „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” zaprasza do składania aplikacji na następujące stanowiska:

Asystent/ka biura

Referent/ka ds. nauk o Ziemi

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.muskauer-faltenbogen.de lub uzyskać pod adresem info@muskauer-faltenbogen.de.