Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wydała komunikat o wprowadzeniu od 19.05.2022 r. na terenach leśnych woj. lubuskiego III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego.
Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych.
W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie skontaktować się z nr alarmowym Państwowej Straży Pożarnej 998 lub z nr alarmowym 112.