W związku z podpisaniem przez prezydenta RP ustawy z dnia 27 października 2022 r. regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Tuplice informuje, że Gmina przystąpiła do zakupu węgla.

Według ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach, przysługuje osobom, które spełniają warunki uprawniające do przyznania tzw. dodatku węglowego.

Warunki zakupu preferencyjnego określone w ustawie przedstawiają się następująco:

  1. Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech;
  2. Ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego – 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.;
  3. Cena zakupu 1 tony węgla przez Gminę to 1 500,00 zł brutto;
  4. Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;
  5. Do ceny wskazanej w punkcie 4 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

O terminach i szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Wnioski mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych po cenie preferencyjnej można składać od 08.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Tuplicach, ul. Mickiewicza 27.

Kontakt pod numerem telefonu: 510 523 152.

 

Załączniki: