informujemy, że Gmina Tup[lice podpisała umowę dotacji w ramach programu rządowego  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 ” na rok 2022.  W ramach umowy otrzymaliśmy 4.500,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Tuplicach . Dotacja została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny finansowy Gminy Głogów stanowi kwota 1.150,00 zł.  Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 5.650,00 zł.