Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje, że w terminie 25.11. – 09.12.2022r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej. Limit środków naborze: 175 000,00 euro, co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4 zł odpowiada kwocie 700 000,00 zł. Forma wsparcia: premia w wysokości 100 000,00 zł.

Ogłoszenie oraz szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie LGD www.grupaluzycka.pl.

W przypadku pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków prosimy o kontakt telefoniczny:

68 457 61 50 lub 68 457 61 50.