KOLONOSKOPIA
zapraszamy na badanie:

wszystkie osoby w wieku 50 65 lat

bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się
w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej
przyczyny.

osoby w wieku 4049 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego
krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

osoby w wieku 2549 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie
rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw.
kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. W ramach Programu Badań Przesiewowych
można wykonać tylko pierwsze badanie.

osoby w wieku 2049 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej FAP.
W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej. W ramach Programu
Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.