ROK 2010

10.12.2010
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 W dniu 8   grudnia 2010r w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuplicach odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne uczestników projektu ,,  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” , którego realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach. Uroczystość zastała zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięli udział wszyscy  uczestnicy projektu wraz z rodzinami.

Serdeczne życzenia oraz podziękowania za włożony trud i pracę uczestnikom projektu złożyli: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach  – Maria Kowalczyk, wójt Gminy Tuplice -Tadeusz Rybak  oraz koordynator projektu – Ilona Pierzchalska.

Na spotkaniu uczestnicy kursu ,, Obsługa sekretariatu” otrzymali certyfikaty o ukończonym kursie
Za wzorową frekwencję na zajęciach oraz  dobre wyniki w nauce została wyróżniona Natalia Dzędzeluk, która w nagrodę otrzymała monetę okolicznościową emitowaną przez  NBP, wyprodukowaną w Mennicy Polskiej  w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście mieli możliwość degustacji różnorodnych potraw wigilijnych     a  dzieci  zgodnie z Bożonarodzeniową  tradycją otrzymały słodkie upominki.  

27.10.2010
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Jak cię widzą …

Mówi się: „nie szata zdobi człowieka”. Są jednak takie sytuacje, gdy schludny wygląd                            i dopasowany do sytuacji ubiór to już połowa sukcesu. Przygotowując się do spotkania z przyszłym pracodawcą warto pomyśleć o własnym wizerunku.
W związku z przystąpieniem do projektu została zakupiona naszym kursantkom  odzież wizytowa, która stanowi wizytówkę kandydata  przy staraniu się o pracę na określone stanowisko. Odpowiednim sposobem  zaprezentowania się wzbudza się wrażenie profesjonalizmu oraz kompetencji. Oczywiście w samym ubiorze  nie można pokładać wszelkich nadziei na zdobycie pracy. Dla pracodawcy liczy się przede wszystkim doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie.

 {gallery}rozne/efs5{/gallery}

 18.10.2010
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Dnia 18.10.2010r. Rozpoczęły się zajęcia praktyczne  z podstaw obsługi komputera.
Nasze kursantki mają możliwość zdobyć  niezbędne umiejętności z zakresu zawartych   w pakiecie programów umożliwiających w profesjonalny sposób wykonywanie obowiązków pracownika administracyjno – biurowego w firmie lub instytucji publicznej.

 {gallery}rozne/efs4{/gallery}

 24.09.2010
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Dnia  24 września 2010r. rozpoczął się kurs pt: ,,Obsługa sekretariatu” W zajęciach udział bierze 8 kobiet, z których 6 uczestniczyło w roku ubiegłym w  kursie ,,Uniwersalny sprzedawca ze znajomością języka niemieckiego”. Wybrana grupa ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Są to osoby, które podejmują działania, żeby wyjść ze swojej trudnej sytuacji i usamodzielnić się.
Z każdym z uczestników projektu został zawarty kontrakt socjalny zobowiązujący uczestnika projektu jak i tutejszy Ośrodek do wzajemnej współpracy, a także gwarantujący wsparcie edukacyjne i finansowe.
W ramach kontraktów socjalnych uczestnicy zostaną  objęci  trzema instrumentami aktywnej integracji, mającymi na celu pomoc w usamodzielnieniu się i zdobyciu nowych kwalifikacji. Ponadto na samym początku działań grupa zostanie objęta pomocą psychologa ( instrument zdrowotny) jak również doradcy zawodowego ( instrument zawodowy) oraz udział w szkoleniu ( instrument edukacyjny)
Po spotkaniu organizacyjnym odbyły  się warsztaty  z psychologiem, na których poruszono takie tematy jak:
1. Komunikacja interpersonalna
– konflikty i style ich rozwiązywania
– psychologia i socjologia pracy
– feedback motywujący i korygujący
2.  Relacje: pracownik a petent ( klient)
– Savoir – vivre w pracy biurowej
– Zasady obsługi klienta
– Zasady zachowania w miejscu pracy – kultura organizacyjna firmy, stres oraz zachowania asertywne.
 30.06.2010
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 W związku z realizacją projektu systemowego ,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach” w ramach cyklu ,, Pora pomyśleć o sobie” dnia 29 czerwca 2010r odbyło się seminarium podsumowujące udział w w/w projekcie.
Seminarium odbyło się w Tuplicach w restauracji ,,U Macieja”. Było okazją do podsumowania dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu, jak również do zapoznania się z problematyką chorób cywilizacyjnych. W spotkaniu wziąć udział mogły nie tylko osoby z wspartej w ramach PAL grupy, ale również wszyscy chętni zainteresowani mieszkańcy Gminy Tuplice.
Na seminarium przedstawione zostały problemy społeczne będące najczęstszą przyczyną uzależnienia od Ośrodka Pomocy Społecznej, które przedstawił kierownik OPS Pani Maria Kowalczyk. Zostały również poruszone kwestie ogólno – zdrowotne nakierowane na promowanie profilaktyki antynowotworowej zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Prelegentami byli Pani Wanda Tyszkiewicz – Prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek; lek.med. Robert Sibilski – Onkolog NS ZOZ,, DIAGNOSTYK” oraz Pani Ewa Kubiszewska z Ośrodka Antystresowego ,Spotkanie zostało zakończone wspólnym lunchem a wszyscy którzy wzięli udział w seminarium otrzymali bezpłatne gadżety reklamujące projekt.

 

26.05.2010
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dnia 26.05.2010r  odbyły się zajęcia z cyklu,, Pora pomyśleć o sobie” z zakresu gospodarowanie budżetem domowy.
Na każdego z nas spada obowiązek zarządzania własnymi pieniędzmi i podejmowania finansowych decyzji. Tymczasem wiele osób nie radzi sobie z planowaniem finansów osobistych, a liczba comiesięcznych rachunków i opłat może przyprawić o zawrót głowy. Gdy do tego wszystkiego dodamy jeszcze nieprzewidziane wydatki, zapanowanie nad domowym budżetem może okazać się nie lada wyzwaniem.
Na zajęciach uczestniczki nauczyły się jak  skutecznie zarządzać budżetem domowym.                       Jak wydawać mniej niż się zarabia? Jak prowadzić swój budżet? Jak nim zarządzać?
Skuteczne zarządzanie budżetem domowym sprowadza się w istocie do jednej bardzo prostej zasady: wydawaj mniej niż zarabiasz. Budowa sukcesu finansowego nie zależy od poziomu naszych dochodów, ale od sposobu w jaki zarządzamy naszymi dochodami.
 10.04.2010
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 W związku z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach” w ramach cyklu ,, Pora pomyśleć o sobie”  dnia 29 kwietnia 2010r odbyło się spotkanie organizacyjne  mające na celu zapoznanie z regulaminem udziału w projekcie. Uczestnicy zobowiązani zostali do podpisania deklaracji wyrażania chęci brania udziału w projekcie oraz  zgody na przetwarzania danych osobowych.
Po wstępnych omówieniach odbyły się warsztaty z psychologiem. Zajęcia odbywać się będą w małej sali przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tuplicach
W ramach cyklu  zaplanowano następujące zajęcia : zajęcia z organizowania  czasu własnego i planowania dnia, zajęcia z autoprezentacji, zajęcia z dbania o własny wizerunek połączone z wizytą w salonie kosmetycznym i fryzjerskim oraz zajęcia  z gospodarowania z budżetem domowym. Wszystkie zajęcia o nacechowaniu społecznym zorganizowane są w formie warsztatów tak  aby wszyscy brali w nich czyny udział  i jak najwięcej z nich wynieść.
Podsumowaniem zajęć, które jednocześnie  będzie okazją do oderwania się od codzienności i poświęcenia czasu dla siebie będzie zorganizowanie wyjazdu na uroczystą obiadokolację.
Na koniec cyklu zorganizowane zostanie seminarium  o tematyce społeczno – zdrowotnej, w którym będą mogły uczestniczyć nie tylko osoby z wspartej w ramach PAL grupy, ale również ich otoczenie, stanowiące w tym przypadku pozostałych mieszkańców gminy Tuplice. W trakcie seminarium poruszana będzie tematyka chorób nowotworowych, stresu i walka z nim oraz kwestie bezrobocia i problemów społecznych.
 01.03.2010
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 W okresie od marca do kwietnia 2010r wytypowane będą  3 rodziny, które objęte będą kontraktem socjalnym. Ze względu na istniejące w nich problemy  od maja 2010r skierowany zostanie do nich asystent rodziny mający na celu m.in. pomoc i naukę  w prowadzeniu gospodarstwa domowego- instrument społeczny. Rodziny te objęte zostaną również wsparciem psychologa jako instrument zdrowotny. Dorośli członkowie z tych rodzin wezmą udział  w kursie z zakresu nauki gospodarowania budżetem domowym i prowadzenia gospodarstwa domowego, gdyż brak wiedzy na ten temat jest po części przyczyną ich problemów.
 01.02.2010
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Do pierwszego etapu projektu ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PAL realizowane będzie działanie pod nazwą ,, Pora pomyśleć o sobie”.  Program ten skierowany jest do 10 kobiet, które znajdują się ze względu na długotrwałe  bezrobocie oraz inne dysfunkcje  w trudnej sytuacji społecznej.  Utworzona zostanie również lista rezerwowa  ( 3 osoby).  Beneficjenci rekrutowani są  przez pracownika socjalnego.
Rekrutacja potrwa do 31 marca 2010r.
 06.01.2010
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. realizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Tuplicach kolejny etap projektu pt. ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie bezrobotnych, podopiecznych OPS ich
reintegracja z rynkiem pracy oraz  społeczeństwem poprzez kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych.

W ramach działań zaplanowanych na rok 2010r, planuje się utworzenie trzech grup docelowych.
Pierwszą grupę stanowić będą osoby bezrobotne korzystające z pomocy OPS. W nawiązaniu do ubiegłorocznego kursu, na rok bieżący zaplanowano szkolenie pt,, Obsługa sekretariatu z elementami j. Niemieckiego”
Drugą grupę docelową projektu stanowić będą 3 osoby  z rodzin nacechowanych  bezradnością życiową wraz z ich otoczeniem( pozostali członkowie rodziny)
Trzecią grupę docelową stanowić będą podopieczni OPS z terenów wiejskich, objęte wsparciem w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Planuje się objęcie wsparciem 10 osób w ramach cyklu pt,, Pora pomyśleć o sobie” Cykl ten oparty będzie o szereg zajęć w ramach społecznego instrumentu aktywnej integracji, instrument zdrowotny w postaci warsztatów psychologicznych jak również pracę socjalną.
Wszelkie informacje dostępne są w pokoju nr.2 w Urzędzie Gminy  w Tuplicach lub pod nr telefonu (068)36225730 .