2014

     30.04.2014 Rok 2014 jest kolejnym rokiem realizacji projektu systemowego, ale już pod innym tytułem „Odnaleźć siebie”.  Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wstępnie planuje się w roku bieżącym objąć wsparciem  16 osób z grona osób bezrobotnych i...

2013

      Od stycznia do czerwca 2013r. trwa III edycja projektu pt. „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach.”.Od lutego rozpoczęły się pierwsze zajęcia, których tematyka powstała na podstawie ankiet wstępnych...

2008

  ROK 2008         Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    Pięć Pań, które uczestniczyły w Projekcie uczęszczały na kurs Opiekunka osób starszych i dzieci z branżowym językiem angielskim. Zdobyte na kursie...

2009

   ROK 2009  29.12.2009    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dnia 05.12.2009r. zakończył się kolejny etap projektu ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w...

2010

ROK 2010 10.12.2010     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  W dniu 8   grudnia 2010r w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuplicach odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne uczestników projektu ,,  Rozwój i...

2011

  ROK 2011  3.06.2011r    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  W ramach realizowanego w 2011 r.  projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach”...