Przydatne linki

http://naszesmieci.mos.gov.pl/segregacja https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/odpady/Krajowy_program_zapobiegania_powstawaniu_odpadow.pdf https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/ http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/...

Poziomy recyklingu za 2015r.

Poziomy recyklingu1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania osiągnięty w 2015 roku:- 0%2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,...

Zaktualizowana informacja gospodarowania odpadami komunalnymi

NOWY SYSTEM GOSPODAROWĄNIA ODPADAMI KOMUNALNYMI1.OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplicezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymizgłoszenie zmiany w...

Poziom recyklingu

  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku:   2013 – 65,5%     Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku:   2013 –...